INILAH IMAM BUKHARI

Nama lengkap imam Bukhari adalah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al mughirah bin bardizbah al ju’fi Al Bukhari.

Beliau lahir pada hari jum’at setelah sholat jum’at, 13 syawal 194 H di kota Bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih di kenal dengan al bukhari.

Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu, ismail ayahnya adalah seorang ahli hadis yang mempelajari dari sejumlah ulama terkenal seperti malik bin anas, hammad bin zaid dan Abdullah bin al Mubarak.

Ayahnya wafat ketika al bukhari masih kecil sehingga ia di asuh oleh ibunya dalam kondisi yatim, ayahnya meninggalkan bukhari dalam keadaan berkecukupan.

Waktu kecil kedua mata bukhari buta , suatu ketika ibunya bermimpi melihat nabi Ibrahim as berkata kepadanya” wahai ibu sesungguhnya Allah memulihkan penglihatan anakmu karena banyaknya doa yang engkau panjatkan kepada-NYA”.menjelang pagi hari, ibu imam bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Menginjak usia 16 tahun dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci, dia kemudian tinggal di makkah ekat dengan baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu.

Beberpa negri yang ia singgahi dalam rangka mempelajari ilmu hadis antara lain:

1. Khurasan

2. Basrah

3. Kufah

4. Bahdad

5. Hujaz (mekkah dan madinah)

6. Syam

7. Al jazirah

8. Mesir

Guru dan muridnya
Guru guru imam bukhari yang terkemuka adalah:

1. Abu ashim an nabil

2. Makki bin Ibrahim

3. Muhammad bin isa bin ath thabba

4. Ubaidullah bin musa

5. Ahmad bin hambal

Dan di antara murid beliau adalah :

1. Imam muslim bin al hajjaj an naisaiburi

2. Imam abu isa at tirmizi

3. Al imam shahih bin Muhammad

Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah:

1. Kitab Al-Jami’ ash Shahih,

2. Al-Adab al Mufrad,

3. At Tharikh as Shaghir,

4. At Tarikh Al Awsat,

5. At Tarikh al Kabir, At Tafsir Al Kabir,

6. Al Musnad al Kabir,

7. Kitab al ‘Ilal,

8. Raf’ul Yadain fis Salah,

9. Birrul Walidain,

10. Kitab Ad Du’afa,

11. Asami As Sahabah dan

12. Al Hibah.

Diantara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami’ as-Shahih yang lebih dikenal dengan nama Shahih Bukhari

Wafatnya beliau
Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H)

Kitab Al Lu’lu wal Marjan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *